A projekt bemutatása

A projekt az elektroszmog mobil mérésére, a mérési eredmények térképre applikált vizuális képekben történő megjelenítésére és Internet alapú kommunikációjára, illetve értékesítésére irányult. A mobil mérések elsősorban közterületen történtek. Az elektroszmog gyűjtőfogalom, olyan nem ionizáló elektromágneses, (rádiófrekvenciás és mikrohullámú) sugárzásokat jelöl, amelyek káros hatással vannak a környezetre, tehát „szennyezik” azt, és nagy valószínűséggel ez a szennyező hatás egészségkárosító. A villamosenergia ellátás, az adatátviteli, kommunikációs –és a szórakoztató ipar már régóta első számú kibocsátója az elektroszmognak. Az elmúlt évtizedben óriási mértékben megnőtt az elektroszmog szennyezés a mobil eszközök ugrásszerű elterjedésével. A fejlesztés eredményeként létrejött prototípus, illetve az erre épülő szolgáltatás jelenleg egyedülálló a világon. A fejlesztés eredményeként a mobil mérőegységgel történő mérések eredményeit vizuálisan is láthatóvá tettük, digitális térképekre applikálva. Az elektroszmog kibocsátó berendezést, eszközt – amennyiben látható – optikailag is identifikálja és azt is a térképre helyezi. A mobil mérőegység termográfiai felvételeket is készít az épületek utcafronton elhelyezkedő részeiről, homlokzatokról, amelyen láthatóvá válik a hőveszteség is.

Svájcban az állam jogszabályt készül alkotni a magánlakások, középületek, ipari ingatlanok elektroszmog szennyezettségének rendszeres monitoringjáról. Kanadában erre specializálódott egyetemi tanszékeken oktatják az elektroszmog hatásait. A környezetvédő civil szervezetek már szinte kötelezően foglalkoznak az elektromágneses szennyezéssel. Az elektroszmog hatásainak mérésére és védelmére új szolgáltatások és iparágak fejlődnek ki az építőiparban és a műszergyártó ágazatban egyaránt. A projekt hozzájárult ahhoz, hogy ezen a piacon megjelenjünk a kifejlesztett mobil mérőegységgel és szolgáltatást nyújthassunk az érdeklődőknek.